Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Промени в състава на Постоянните комисии при Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №284-МИ от 13.01.2023 г., ОИК - Хасково предсрочно прекрати пълномощията на общинския съветник от Коалиция „Демократична България - Обединение“ – Красен Петков Ангелов и обяви за избран общински съветник следващ от листата на Коалиция „Демократична България – Обединение“ – Евгени Тенчев Христов.

С Решение №285-МИ от 13.01.2023 г. от ОИК - Хасково предсрочно прекрати пълномощията на общинския съветник от ПП „ДПС“ – Шабан Рафет Шабан и обяви за избран общински съветник следващ от листата на ПП „ДПС“ – Бекир Сали Раиф.

Постъпили са предложения от Представителна група „Демократична България“ и Представителна група „ДПС“ в Общински съвет – Хасково за промени в състава на Постоянните комисии.

В тази връзка и в рамките на своите правомощия предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

1.Променя състава на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт, като на мястото на Красен Петков Ангелов избира за член на комисията Евгени Христов Ангелов.

2.Променя състава на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности, като на мястото на Красен Петков Ангелов избира за член на комисията Евгени Христов Ангелов.

3.Променя състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, като освобождава от състава на комисията Йозджан Расим Мехмед и избира за член на комисията Бекир Сали Раиф.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!