Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл., който е приложен към докладната записка.

Предходният отчет за периода от 01.01.2022 г. до 01.07.2022 г. вкл., е приет с Решение №703 от 29.07.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

Представеният отчет е фактологичен по своя характер и дава накратко информация за работата на Общински съвет – Хасково за посочения период.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Файлове

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!