Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от общинските съветници на ПП "Въздраждане" относно: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Хасково за периода 2024-2030 година

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Общинските съветници на ПП “Възраждане” в Общински съвет – Хасково,

Относно: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Хасково за периода 2024 - 2030 г.

 

Госпожи и господа общински съветници , Към настоящия момент Хасково няма действащи Стратегия, План и Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта е документ включващ визия, стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. Програмният период на документа предлагаме да бъде 2024 – 2030 г.

МОТИВИ

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта

1. Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта е основен документ, който разглежда текущото състояние и очертава тенденциите за развитие на градивна политика в сфертата на спорта и спортната инфраструктура. Липсата на стратегия е липса на идея, план и път за развитие на физическото възпитание и обществото, като цяло.

2. Целите и очакваните резултати, които се поставят със създаването на тази стратегия са превръщане на Хасково в столица на спорта, регионален лидер както в България, на Балканите а след 2030 г. и в Европа.

3. Финансови и други средства, необходими за осъществяването на посочената инициатива:

За приемането на предлаганата инициатива не са необходими допълнителни финансови средства и персонал извън наличните.

В тази връзка предлагаме следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”и отдел “Образование, култура , младежки дейности и спорт” да разработи и предложи на ПК Спорт, туризъм и младежки дейности, проект на стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта .

 

  1. Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта – “Хасково - Град на шампиони” следва да включва пет основни стратегически цели, като същите са обосновани с конкретни мерки за постигането им:

 

Стратегическа цел 1: Масов спорт за деца, възрастни и ветерани

Стратегическа цел 2: Достойни условия за спорт

Стратегическа цел 3: Хасково – град на шампиони

Стратегическа цел 4: Партньорско финансиране на спорта – община, спонсори и фондове

Стратегическа цел 5: Международни състезания, семинари и майсторски класове

3. Проектът на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта следва да бъде представен на ПК Спорт, туризъм и младежки дейности до 29.02.2024.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Ясен Колев …………… Атанас Кръстев ………

Последна промяна: 9 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!