Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от общинските съветници на ПП "Въздраждане" относно: Създаване и провеждане на седмица на спорта- всяка седмица различен спорт

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО


Докладна Записка


от
Общинските съветници на ПП “Възраждане” в Общински съвет – Хасково,
Относно: Създаване и провеждане на Седмица на спорта – всяка седмица различен спорт.


Госпожи и господа общински съветници ,
Община Хасково следва да подкрепя и създава благоприятна среда за развитие на спорта във всичките му разновидности. За щастие общината е дом на десетки видове спорт, което дава възможност тя да се превърне в Регионален, Балкански, а защо не и Европейски лидер в спорта.
Към настоящият момент е изключително трудна връзката на спорта с медиите, обществото и подрастващите. В Хасково съществуват стотици спортни клубове, но малцина са популярни на нивото, което заслужават, включително и клубове, в които Хасково и България имат дългогодишни традиции, както и европейски, световни и олимпийски постижения.
За връщане на спорта в обществения фокус, предлагаме да бъде организирана и провеждана Седмица на спорта – всяка седмица за различен спорт. В рамките на предстоящата година могат да бъдат представени десетки видове спорт и стотици спортни клубове.
Към начинанието следва да бъдат поканени да се включат регионалните и национални медии, бизнес организации, които решат да го подкрепят, както и всички ресурси на Общината и общинските дружества.
В тази връзка предлагаме следното
РЕШЕНИЕ:
1.Всеки месец ПК по „Спорт, туризъм и младежки дейности“ определя и изпраща към Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението” отдел „Образование ,култура,младежки дейности и спорт“ спортовете, на които ще бъдат посветени седмиците през месеца, следващ месеца на проведената комисия.
2.Предложение за м. Март:
- Седмица 10/2024 - Вдигане на тежести
- Седмица 11/2024 - Плуване
- Седмица 12/2024 - Баскетбол
- Седмица 13/2024 – Джудо
Желателно е през месеца да се представя по един индивидуален, колективен, плувен и боен спорт.
3.Всяка група в Общински съвет Хасково има право да предлага по един спорт за следващия месец, като предложението се прави в първите две седмици на текущия. Спортовете се подреждат по реда на тяхното входиране. Ако са повече от седмиците на месеца се предлагат първите входирани, ако са по-малко, председателят на ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ предлага останалите. Председателят внася предложението на комисия за одобрение и насочване към Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”.
4.Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението” допълва седмичния спортен бюлетин с
точка Седмица на спорта, включваща:
-
История на спорта в Хасково
-
Постижения
-
Любопитни факти
-
Популярни състезатели и призьори, национални състезатели и др
-
Клубове, където може да се практикува спорта и техни контакти
5.Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението” публикува на сайта www.haskovo.bg банер и поредица от публикации /мин. 2 бр./ посветени на седмичния спорт, както и мероприятията, които ще бъдат организирани във връзка с това. Приканва клубовете, които решат да организират демонстрации, да го извършат.
6.Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението” изпраща материали за седмичния спорт към електронните табла /билбордове/ на Общината, както и към частните собственици на такива, които решат да подкрепят инициативата.
7.ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ ще изпрати писмо за подкрепа на начинанието от Тролейбусен транспорт АД, който да публикува материали за седмичния спорт на мултимедийните екрани, в автобусите където има такива.
8.ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ ще изпрати писмо към Дирекция “Образование” с молба учителите по физическо възпитание да запознават децата със седмичните спортове и по възможност да организират демонстрации в часовете.
9.ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ кани представители на седмичните спортове от текущия месец, които да представят клубовете и спорта си в т. Разни.
За осъществяването на това начинание не са необходими финансови средства.
През 2024 г. поставяме началото, през следващите години ще надграждаме!


МОТИВИ за създаване и издаване на Спортен бюлетин за Хасково
1. Причините, поради които следва да бъде прието решение за организиране и провеждане на Седмица на спорта във Варна, са свързани с необходимостта от подобряване и поощряване развитието на спорта и спортните мероприятия в Община Варна, създаването на по-добри условия за развитието на спорта, популяризирането му, привличането интереса на медиите и гражданите, подобряването достъпа до актуална информация и възможността за участие на местните физически и юридически лица в разнообразни инициативи свързани със спорт.
2. Целите и очакваните резултати, които се поставят с предлаганата инициатива са своевременно и ефективно да се информират граждани и медии на територията на Община Варна, за видовете спорт, които се практикуват във Варна и да се подобри връзката между спортни клубове, граждани, медии и да се постави спорта във обществения фокус, като цяло.
3. Финансови и други средства, необходими за осъществяването на посочената инициатива: За приемането на предлаганата инициатива по организиране и провеждане на Седмица на спорта, не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Варна, както и допълнителни човешки ресурси, извън съществуващите.


С УВАЖЕНИЕ:
Ясен Колев …………… Атанас Кръстев ……………

Последна промяна: 13 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!