Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за даване на разрешение за поставяне на 5 броя мемориални плочи в УПИ VII, кв. 45 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

                                                           

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за даване на разрешение за поставяне на 5 броя мемориални плочи в УПИ VII, кв. 45 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково.

 

.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Докладна записка с вх. рег. индекс 10У-01-1/02.01.2024 г. от Димитър Ничев – Кмет на с. Узунджово с искане да се обособи възрожденски кът, като в УПИ VII, кв. 45 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково бъдат поставени 5 броя мемориални плочи на български възрожденци. С разпоредбата на чл. 62, ал. 8 от ЗУТ е определено, че мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават след решение на общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково разрешава да бъдат поставени 5 броя мемориални плочи на български възрожденци за обособяване на възрожденски кът в УПИ VII, кв. 45 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!