Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Процедура за поставяне на монументален елемент - метален кръст в имот с идентификатор 51682.17.29, м. „Новите лозя“, землище на с. Николово, общ. Хасково.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие за провеждане на процедура за поставяне на монументален елемент - метален кръст в имот с идентификатор 51682.17.29, м. „Новите лозя“, землище на с. Николово, общ. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:
 

Докладна записка с вх. №10Н-01-3/03.08.2023 г. от М М – Кмет на с. Николово с искане за поставяне на преместваем обект: „Монументален елемент – Кръст с размери 7.00/4.00м“, в поземлен имот № 51682.17.29, м. Новите лозя по КККР на с. Николово, общ. Хасково.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и чл.59б, ал.2 от ЗОЗЗ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и чл.59б, ал.2 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за провеждане на процедура за поставяне на монументален елемент - Кръст с размери 7.00/4.00м, в поземлен имот №51682.17.29, м. Новите лозя по КККР на с. Николово, общ. Хасково.
 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!