Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: продажба на имоти - частна общинска собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

 

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Стойността на имотите е определена чрез изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител .

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1.УПИ ХVII в кв.26 по плана на с. Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. , с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

2.УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с. Книжовник, Община Хасково, с площ 712,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 8 000,00 лева без ДДС.

3.УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с. Книжовник, Община Хасково, с площ 683,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 7 625,00 лева без ДДС.

4.УПИ ХХ в кв.26 по плана на с. Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

5.УПИ ХХI в кв.26 по плана на с. Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 7 850,00 лева без ДДС.

6.УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1086,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 11 625,00 лева без ДДС.

7.УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1028,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 11 000,00 лева без ДДС.

8.УПИ III в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. , с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

9.УПИ IV в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. , с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

10.УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1000,00 кв.м. , с начална тръжна цена 13 750,00 лева без ДДС.

11.УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 830,00 кв.м. , с начална тръжна цена 16 500,00 лева без ДДС.

12.УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м. , с начална тръжна цена 13 550,00 лева без ДДС.

13.УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м. , с начална тръжна цена 13 625,00 лева без ДДС.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!