Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Отчет за дейността на ОбС по наркотични вещества и ПИЦ по наркотични вещества за 2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества за 2022 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: 74-80-4 от 28.03.2023 г. постъпи Докладна записка от секретаря на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково, с която се представя Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества за 2022 г.

Общинският съвет по наркотични вещества функционира съгласно чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества - Хасково разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г., ръководи и контролира дейността на Превантивно-информационния център по наркотични вещества - Хасково.

Финансирането на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център по наркотични вещества, e регламентирано с чл.15, ал.4 от ЗКНВП и се извършва със средства от държавния бюджет, чрез общинския бюджет като делегирана от държавата дейност.

На основание чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет по наркотични вещества - Хасково отчита дейността си за изтеклата календарна година пред Националния съвет по наркотичните вещества и Общински съвет - Хасково.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества, предлагам Общински съвет –Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково и Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково за 2022 година.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!