Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2024 година

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2024 година.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със Закона за народните читалища и на основание чл. 26а, ал. 2 и ал. 3, председателите на читалищните настоятелства са представили проектоплан  за своята дейност през следващата година. Съгласно изискванията в Закона за народните читалища, Годишната програма за развитие на читалищната дейност следва да бъде приета от Общински съвет. Програмата се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с Кмета на община Хасково.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

        На основание чл. 26а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища, Общински съвет:

  1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2024 година.
  2. Упълномощава Кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2024 година.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!