Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2023 година.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със Закона за народните читалища и на основание чл. 26а, ал.2 и ал.3, председателите на читалищните настоятелства са представили проектоплан за своята дейност през следващата година. Съгласно изискванията в Закона за народните читалища, Годишната програма за развитие на читалищната дейност следва да бъде приета от Общински съвет. Програмата се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с Кмета на община Хасково.

Предвид това, че бюджетът на община Хасково за 2023 г. не е приет, следва кметът на община Хасково да бъде упълномощен да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за читалищна дейност след приемане на бюджета на община Хасково за 2023 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет-Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 26 а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища, Общински съвет:

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2023 година.

Упълномощава кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2023 година, след приемане на бюджета на община Хасково за 2023 г.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!