Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение "Диабет 2012", гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Диабет 2012“ гр.Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег. №92-563-1/22.05.2023 год. от Сдружение „Диабет 2012“гр.Хасково, с което се иска продължаване право на безвъзмездно ползване на помещение находящо се на ул.“Екзарх Йосиф“№4, гр.Хасково. Същото помещение се ползва от сдружението от дълги години за клубна база, но срока на договора за безвъзмездно ползване е изтекъл.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 и от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.

1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 17,00 кв.м. находящо се в едноетажна сграда на ул.“Екзарх Йосиф“№4 , гр. Хасково, с идентификатор №77195.715.338.1 на Сдружение „Диабет 2012” гр. Хасково, със срок на ползване – 5 (пет) години.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!