Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Получаване на съгласие за засягане въздушно и подземно, чрез част от фундамента на ПИ00326.123.129 от рекламно съоръжение което ще се изгради на АМ „Марица “ на км.50+064, дясно.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО


Относно: Получаване на съгласие за засягане въздушно и подземно, чрез част от фундамента на ПИ00326.123.129 от рекламно съоръжение което ще се изгради на АМ
„Марица “ на км.50+064, дясно.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с процедура на Агенция „Пътна инфраструктура“ по издаване на Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е
постъпила Молба с рег.индекс 53К-888-1/23.04.2024г. до Кмета на Община Хасково от „КАМИ -2008“ ЕООД , собственик на рекламното съоръжение с искане да получи
съгласие при изграждането му да засегне - въздушно и подземно, чрез част от фундамента на рекламното съоръжение ПИ 00326.123.129, землище на с. Александрово.

Имотът, който се засяга е общинска частна собственост с НТП „пасище“. Съгласно проекта, съоръжението е предвидено да се изгради на АМ „Марица“ на км.50+064, дясно. Подземно съоръжението ще навлезе чрез част от фундамента си в ПИ00326.123.129 съгласно приложения чертеж.
Предвид начина на трайно позване на имота, даването на съгласие на Общински съвет – Хасково да се засегне имота въздушно и подземно не би се отразило на техническите характеристики на имота при използването му по предназначение.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.13, ал.3, т.2 от Наредба за специално ползване на пътищата, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното


РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.13, ал.3, т.2 от Наредба за специално ползване на пътищата, във връзка с процедура на Агенция „Пътна инфраструктура“ по издаване на Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение ,Общински съвет – Хасково дава съгласие
поземлен имот 00326.123.129, землище на с. Александрово да бъде засегнат въздушно и подземно, чрез част от фундамента на рекламното съоръжение.

 


СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:   /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!