Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Отмяна на Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ОТНОСНО: Отмяна на Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“, приет с Решение № 146 от 22.04.2016 г. на Общински съвет-Хасково и приемане на нов Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“.

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата Докладна записка се прави предложение за приемане на нов Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“ в Община Хасково.

Докладната записка е изготвена на база постъпило в Община Хасково предложение с рег. индекс 94Е-939-1/10.02.2023 г. от г-жа Елена Шопова – диригент на Детски хор „Орфей“, за промяна на Статута за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“ и определяне на нови награди и категории, и предложение с рег. индекс: 93-217-1/30.01.2024г. постъпило в Общински съвет - Хасково от ПГ на К“ПП-ДБ“ за разширяване на обхвата и броя на връчваните отличия.

В разработения Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“, съгласно Приложение №1, е определен равен брой категории за удостояване с отличието във всяка област – образование и култура, и е разширен обхвата и броя на връчваните отличия в областта на образованието и културата, определен е по-ясен и конкретен ред за внасяне и разглеждане на предложенията за удостояване с отличието „За заслуги към образованието и културното дело“ в община Хасково.

С приемането на нов Статут ще се постигне яснота, прозрачност и обективност в дейността на Общински съвет – Хасково по приемане на решения, касаещи удостояването с отличията.

Предвид факта , че се учредяват нови четири награди общо и се определя различен размер на паричните награди, за прилагането на новия статут ще бъдат необходими допълнителни средства в размер на 4 000 лв., които са предвидени в бюджета на община Хасково.

Средствата ще бъдат изразходвани за изработването на визираните в статута отличия и церемонията за връчването им.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. ОТМЕНЯ Статут за отличие „За заслуги към образованието и културно дело“, приет с Решение № 146 от 22.04.2016 г. на Общински съвет-Хасково.
  1. ПРИЕМА нов Статут за отличие „За заслуги към образованието и културното дело“ в Община Хасково, съгласно Приложение №1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на община Хасково

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!