Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Определяне на цени за километър пробег за таксиметров превоз на пътници на територията на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО:  Определяне на цени за километър пробег за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Хасково.

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Със свои Решения с №317 от 23.04.2021г., на основание чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Хасково е определил минимална цена от 0.60 лв. и максимална цена от 1.00 лв. за дневна тарифа и минимална цена от 0.65 лв. и максимална цена от 1.10 лв. за нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Хасково. 

В Община Хасково е постъпило Заявление от представители на превозвачите извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Хасково с предложение за увеличаване на минималните и максималните цени на километър пробег, във връзка с увеличените цени на горивата и високата инфлацията през последните месеци.

През последната година цените на горивата са се повишили с около 30-35%, а месечната инфлация за август 2022 година спрямо август 2021 година е 17.7%. Значителното повишените на разходи на таксиметровите превозвачите водят до намаляване на приходите за поддръжка и функциониране на таксиметровия бранш. 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя свои Решения с №317 от 23.04.2021 г.;

2. На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Хасково определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответните тарифи, валидни за територията на община Хасково, както следва:

Дневна тарифа: - минимална цена  0.80 лв. 

                            - максимална цена 1.25 лв. 

Нощна тарифа:  - минимална цена  0.85 лв.

                             - максимална цена 1.30 лв.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!