Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Избор на временно идпълняващ длъжността Кмет на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл.161 от Изборния кодекс, кандидат за кмет ползва задължително по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите. В чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е посочено, че когато действащия кмет на община е кандидат за кмет, Общинския съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет, не по-късно от 7 дневен срок преди края на мандата /в случая 27.10.2023 г./.

Временно изпълняващият длъжността кмет на община се избира за срок от края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.42, ал.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Хасково“ – Мария Костадинова Вълчева - заместник-кмет на Община Хасково, за срок от края на мандата /27.10.2023 г./, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!