Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Именуване на улица в гр. Хасково.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Именуване на улица в гр. Хасково.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 

Предлагам на Вашето внимание:

Предложение за именуване на улица с идентификатор 77195.20.60 в м.„Дерекьой топра”, в частта между имоти с идентификатори 77195.20.38, 77195.20.115, 77195.20.125, 77195.20.45, 77195.20.47, 77195.20.50, 77195.20.13, 77195.20.62, 77195.20.33, 77195.20.75 и 77195.20.56.

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс № 94 Ф-52-1/21.08.2023. от Ферад Ферад, представител на фирма „ДАФЕР“ ООД, собственик на имот с идентификатор 77195.20.115, с приложена  подписка от собственици на съседните му имоти с искане за именуване на улица представляваща част от поземлен имот с идентификатор 77195.20.60, между имоти с идентификатори 77195.20.38, 77195.20.115, 77195.20.125, 77195.20.45, 77195.20.47, 77195.20.50, 77195.20.13, 77195.20.62, 77195.20.33, 77195.20.75 и 77195.20.56 в м. „Дерекьой топра“. Направено бе проучване, при което се установи, че липсват административни адреси в тази част на града, в резултат на което се създават неудобства, свързани с осъществяването на фирмена и лична кореспонденция, връзка с клиенти и проблеми с доставката и изпращане на стоки по куриерски фирми. За местност „Дерекьой топра”  няма одобрени планове за улична регулация и именуването е извършено съобразно съществуващите пътища, където има постоянно живущи граждани и работещи фирми.

С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното
 

РЕШЕНИЕ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА,

Да бъде именувана улица с идентификатор 77195.20.60 в м.„Дерекьой топра”, в частта между имоти с идентификатори 77195.20.38, 77195.20.115, 77195.20.125, 77195.20.45, 77195.20.47, 77195.20.50, 77195.20.13, 77195.20.62, 77195.20.33, 77195.20.75 и 77195.20.56  с името „Западна“. В Приложение № 1 е показана схема на територията с разположението на новоименуваната улица.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!