Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Хасково разполага с имот, които може да бъде отдаден под наем. Същият следва да бъдат допълнени в приетата годишна програма за 2023 година.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2, от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година

1.Гр. Хасково, бул.“България“, тоалетни на Централен зеленчуков пазар, с площ 60,00 кв.м.; месечен наем 210,00 лв. без ДДС.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!