Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване съгласие за предоставяне на дърва за отопление за зимния сезон на 2022/2023

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставяне на дърва за отопление за зимния сезон на 2022/2023 г.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В съответствие с наложената практика и носейки отговорност за осигуряване на подходящи условия за функциониране и развиване на дейността на читалищата, спортните клубове, кметствата и детска градина №21 на територията на община Хасково през зимния сезон, предлагам  да се предоставят дърва за отопление на същите.

         Представям на Вашето внимание списък на нуждаещите се от дърва за отопление през зимния сезон на 2022/2023 г.:

 

І. Читалища:

        

1. НЧ „Пейо Яворов-1982” -  гр. Хасково, кв. „Поройни”, ул. „Клокотница” №9

2. НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961” - гр. Хасково; кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54

3. НЧ „Арарат-2001” – гр. Хасково, ул. „Добруджа” №11

4. НЧ „Зора-1982“ – гр. Хасково, кв. “Македонски“, ул. „Даме Груев“ №5А

5. Духов оркестър Хасково – гр. Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №32 (в сградата на НЧ „Иван Вазов-1978“)

6. НЧ „Отец Паисий-1925” – с. Войводово

7. НЧ „Светлина-1926” – с. Въгларово

8. НЧ „Заря-1903” – с. Малево

9. НЧ „Тодор Велев-1905“ – с. Гарваново

10. НЧ „Пробуда-1925“ – с. Конуш

11. НЧ „Пробуда-1905“ – с. Криво поле

12. НЧ „Отец Паисий-1926“ – с. Николово

        

 

ІІ. Кметства:

1. с. Големанци                       

2. с. Долно Големанци             

3. с. Горно Войводино

4. с. Клокотница

5. с. Любеново

6. с. Маслиново               

7. с. Нова Надежда        

8. с. Александрово

9. с. Родопи

10. с. Въгларово

11. с. Текето

12. с. Стойково

13. с. Брягово

14. с. Войводово

15. с. Книжовник

16. с. Козлец

17. с. Зорница

18. с. Корен

19. с. Стамболийски

20. с. Криво поле

21. с. Малево

22. с. Манастир

23. с. Орлово

24. с. Николово

25. с. Тракиец

26. с. Конуш

27. с. Долно Войводино

28. с.Широка поляна

        

        

ІII. Детска градина №21 „Вихрогонче“, за групите в:

  1. с. Въгларово
  2. с. Мандра
  3. с. Малево
  4. с. Книжовник

 

IV. Спортни клубове:

1. Бадминтон клуб „Хасково“, ул. “Средна гора“ №2, спортна зала „Спартак“

2. Спортен клуб по вдигане на тежести “Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

3. Спортен клуб „Ангел Войвода-Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб. м  дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г., както следва:

        

Читалища:

1. НЧ „Пейо Яворов-1982” -  гр. Хасково, кв. „Поройни”, ул. „Клокотница” №9

2. НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961” - гр. Хасково; кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54

3. НЧ „Арарат-2001” – гр. Хасково, ул. „Добруджа” №11

4. НЧ „Зора-1982“ – гр. Хасково, кв. “Македонски“, ул. „Даме Груев“ №5А

5. Духов оркестър Хасково – гр. Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №32 (в сградата на НЧ „Иван Вазов-1978“)

6. НЧ „Отец Паисий-1925” – с. Войводово

7. НЧ „Светлина-1926” – с. Въгларово

8. НЧ „Заря-1903” – с. Малево

9. НЧ „Тодор Велев-1905“ – с. Гарваново

10. НЧ „Пробуда-1925“ – с. Конуш

11. НЧ „Пробуда-1905“ – с. Криво поле

12. НЧ „Отец Паисий-1926“ – с. Николово

 

Кметства

1. с. Големанци                       

2. с. Долно Големанци             

3. с. Горно Войводино

4. с. Клокотница

5. с. Любеново

6. с. Маслиново               

7. с. Нова Надежда       

8. с. Александрово

9. с. Родопи

10. с. Въгларово

11. с. Текето

12. с. Стойково

13. с. Брягово

14. с. Войводово

15. с. Книжовник

16. с. Козлец

17. с. Зорница

18. с. Корен

19. с. Стамболийски

20. с. Криво поле

21. с. Малево

22. с. Манастир

23. с. Орлово

24. с. Николово

25. с. Тракиец

26. с. Конуш

27. с. Долно Войводино

28. с.Широка поляна

 

      

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г. на детска градина №21 „Вихрогонче“ за групите на територията на община Хасково, както следва:

  1. с. Въгларово – 5 пр. куб. м
  2. с. Мандра - 5 пр. куб. м
  3. с. Малево – 20 пр. куб. м
  4. с. Книжовник – 20 пр. куб. м

        

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 10 пр. куб. м дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г., както следва:   

1. Бадминтон клуб „Хасково“, ул. “Средна гора“ №2, спортна зала „Спартак“

2. Спортен клуб по вдигане на тежести “Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

3. Спортен клуб „Ангел Войвода – Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

 

        

ІV. Необходимите средства за закупуване на дървата за отопление, както и разходите за транспорт, да бъдат осигурени от §10 „Издръжкаот бюджета на Община Хасково за 2022 г. Стойността на дървесината е съгласно т.8, а разходите за транспорт - съгласно т.9.2 от решение №580/25.03.2022г. на Общински съвет Хасково.

 

        

V. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.І, т.ІІ и т.ІІІ  от решението.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

                       

 

 

 

Изготвили:

 

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС

 

 

Златка Караджова

Началник отдел ЗСД

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!