Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване съгласие за кандидатстване на община Хасково с проектно предложение по целева програма

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Хасково с проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково е допустим бенефициент по обявена целева програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика финансира закупуването на нови лекотоварни автомобили от общините за разнасяне на храна. Общият финансов ресурс е 3 млн. лв. и се отпуска по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. По програмата могат да кандидатстват общини, които предоставят услугите Домашен социален патронаж и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Минималните характеристики на автомобилите за нуждите на домашния социален патронаж са: минимум 3 кубични метра обем на товарната зона, 1+1 брой места, минимум 480 кг полезен товар. Изисква се превозното средства да е с поне 3 години гаранция и покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране. Финансирането от ФСЗ е в размер до 36 000 лв., с ДДС.

На етап кандидатстване е необходимо да бъде представено решение на Общинския съвет за:

- Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по настоящата Целева програма

- Осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет;

- Заплащане на цялата сума при доставката на автомобила.

Кандидатът следва да заплати цялата сума при доставката на автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

Кандидатстването с проектни предложения е със срок до 25.11.2022 г.

Предвид възможностите на целевата програма, Община Хасково има готовност да кандидатства с проектно предложение.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно Условията за кандидатстване по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Хасково:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане.

2. Дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на минимум 10% от общия бюджет на проектното предложение.

3. Дава съгласие Община Хасково да заплати цялата сума при доставката на автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от Фонд „Социална закрила“ бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!