Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие Община Хасково чрез кмета на общината, да сключи Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между община Хасково и Българско училище "Константин Кирил Философ" в гр.Дитценбах

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО, ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ДА СКЛЮЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ В ГР.ДИТЦЕНБАХ, ПРОВИНЦИЯ ХЕСЕН, ГЕРМАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ФОНДАЦИЯ „ХАН АСПАРУХ“- ГР.ДИТЦЕНБАХ, ГЕРМАНИЯ.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В гр. Дитценбах, Германия през новата учебна година ще бъде отворено първото българско училище. Заслугата за това е на Фондация „Хан Аспарух“ – неправителствена организация на българите, живеещи в консулски район Франкфурт с председател Рейхан Юсуф.

Като Кмет на община Хасково осъществих контакт с г-жа Невена Добрева - служител на Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн. Българското дипломатическо представителство в Генерална провинция Хесен подпомага българската общност в района и стимулира сътрудничеството на съществуващите вече неделни училища с български общини и просветни организации. Инициаторите за създаването на Първото Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр. Дитценбах, провинция Хесен търсят възможностите за сътрудничество и съвместна работа с Община Хасково, с които искам да ви запозная накратко, без да се изчерпват всички бъдещи възможности:

ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ В ГР.ДИТЦЕНБАХ, ПРОВИНЦИЯ ХЕСЕН, ГЕРМАНИЯ,

- Сътрудничество и тясно взаимодействие между Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр. Дитценбах, провинция Хесен, Германия и едно основно училище в гр. Хасково.

Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр.Дитценбах, провинция Хесен е единственото българско неделно училище в града. То ще отвори врати за първи път през Новата учебна 2023/2024 година, за да може българските деца, родени и/или живеещи в и около Дитценбах, да учат на роден език, да опознаят българско народно творчество и българска музика, традиции, литература и история; да имат достъп до български книги, да имат досег до богатото духовно наследство на България и да обогатяват своята българска култура и език.

Всички основни училища от гр.Хасково са много добре развити, с богат опит зад гърба си и възможност за обмяна на опит, с подготвени учители и с традиции за организиране на съвместни мероприятия, с цел създаване на контакт между българските ученици от двете държави.

- Съдействие, подпомагане и помощ от ръководството на община Хасково на Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр.Дитценбах, провинция Хесен при организиране на ученически лагери, екскурзии и посещения на община Хасково и нейните културни, исторически и природни забележителности.

Тези посещения ще оставят незабравими срещи, впечатления, взаимодействие и спомени в учениците за Родината и ще бъдат нагледен урок по изучаваните от тях дисциплини.

От своя страна ръководството на Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр.Дитценбах, провинция Хесен ще окаже пълно съдействие при организиране на аналогични мероприятия при посещения на ученици от община Хасково.

ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФОНДАЦИЯ „ХАН АСПАРУХ“ ГР.ДИТЦЕНБАХ:

- Насърчаване обмена на представители на двете страни в области, от взаимен интерес; създаване и развитие на бизнес контакти, културно и образователно сътрудничество в интерес на просперитета на община Хасково и българската общност в гр. Дитценбах;

- Взаимно подпомагане, съдействие и работа при организиране на конференции, семинари, търговски панаири, изложения и други мероприятия от взаимен интерес и насърчаване участието в такива събития;

- Взаимно подпомагане при организиране на общи дейности, обмен и събития.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Тази година през месец август Българското неделно училище в гр. Дитценбах ще отвори врати за първи път и ще осигури възможност на стотици българчета да изучават родния си език, култура, традиции и да съхранят връзката си с Родината чрез посещения на неделното училище.

Смятам, че подкрепата за всяко българско дете е дълг и отговорност. За българските деца, живеещи далече от България, това училище е ценен дар, който ще им помогне да се себеутвърждават, да израснат като общност и да градят българско общество извън пределите на Родината.

Считам, че можем да изградим чудесно партньорство, взаимно полезно, да създадем мост между България и българите, живеещи и работещи района на Генерална провинция Хесен и особено с българските деца, учещи се в Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр. Дитценбах, Германия.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Хасково и Българско училище „Константин Кирил Философ“ в гр.Дитценбах, Генерална провинция Хесен, Германия, представлявано от Фондация „Хан Аспарух“, гр.Дитценбах, Германия.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!