Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен ред за заседанието на ПК по ТСУ и транспорт на 26.03.2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПО

ТСУ И ТРАНСПОРТ

 

ЗАСЕДАНИЕ

на 26.03.2024 г. от 16:30 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЕСУТ/ ПРИ ОБЩИНА ХАСКОВО – публикувана на сайта на община Хасково на 24.01.2024 г. Постъпили 5 предложения:

            1-во предложение: получено на 31.01.2024 г. от Иванка Атанасова относно избор на секретар на ЕСУТ „да бъде Георги Иванов“;

           2-ро предложение: получено на 01.02.2024 г. от Димитър Христов относно включване в правилника „общински съветник даподписва заповедите за устройствен план в деня на заседението на експертния съвет.“

            3-то предложение: получено на 02.02.2024 г. от Ангел Димитров относно „експертния съвет да се излъчва по БТВ Радио“.

            4-то предложение: получено на 05.02.2024 г. от Татяна Петрова относно „излъчване на ЕСУТ по национална медия с картина и звук“.

         5-то предложение: получено на 14.02.2024 г. от Трифон Митев относно приемане на чл.16, ал. 2 като настоящата ал.2 стане ал.3 със съдържание „Представителите на Общински съвет – Хасково преди всяко заседание на ЕСУТ изпяват акапелно химна на гр. Хасково, химна на Република България и химна на Европейския съюз“ и при отказ Председателя на Общинския съвет ги изгонва от заседанието с пръчката на Хари Потър.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 440, КВ.48 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 109, КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ КВ.6 И КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ. 6 И УПИ VII, КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.731.263 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в С. СТАМБОЛИЙСКИ.

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ“ 24-33, ГР. ХАСКОВО.

 

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!