май 19
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви в землището на с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Криво поле, с.Малево, с.Мандра, с.Маслиново / 06.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 63 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...

май 03
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на земеделски земи - пасища, пасища-мери, пасища с храсти и ливади, по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ в землището на Хасково

З А П О В Е Д № Т - 59 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...

май 03
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви в землищата на с.Динево, с.Д.Войводино, с.Елена, с.Зорница, с.Клокотница и с.Книжовник

З А П О В Е Д №Т - 60 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг...

май 03
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви са в землищaтa на с.Александрово, с.Брягово, с.Войводово, с.Въгларово, с.Гарваново, с.Големанци, с.Долно Големанци и с.Гълъбец

З А П О В Е Д №Т - 61 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.724.69.6.34, с площ 22,00 кв.м, гр.Хасково,/ул.“Стефан Караджа“№12-14/,ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-55 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.724.69.6.29, с площ 24,00 кв.м, гр.Хасково,/ул.“Стефан Караджа“№12-14/, ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-54 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.724.69.6.30, с площ 33,00 кв.м, гр.Хасково,/ул.“Стефан Караджа“№12-14/, ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-53 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ I в кв.5 по плана на с.Узунджово, с площ 1 160,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 52 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово, Община Хасково, с площ 692,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-51 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 30
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.186.1.1,с площ 70,00кв.м., гр.Хасково, /ул.“Мургаш“№4/, ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-50 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...