ное 22
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещения, находящи се на първи етаж от сграда кметство с.Тракиец / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-294 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 475/30.06.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

ное 22
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Банкомат в сграда на Община Хасково откъм ул.“Сан Стефано“ / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-293 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 556/27.10.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

ное 22
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещение с площ 50 кв.м, находящо се в комплексна сграда с.Малево / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-292 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 556 /27.10.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под...

ное 22
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Обект № 4 с площ 9,60 кв.м. и открит терен с площ 114,00 кв.м., кв. Орфей, базар Веспрем / 11.12.2017г.

ЗАПОВЕД № Т-291 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №556/27.10.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

ное 22
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр.Хасково, помещение на първи етаж, част от фоайе с площ 6,00 кв.м. / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-290 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 556/27.10.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Орфей“/ 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-289 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.21 по КК на гр.Хасково /ул.“Зайчар“№59/ 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-288 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-287 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 286 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ V в кв.19 по плана на с.Долно Големанци / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 285 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №557/27.10.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...