СПИСЪК НА ИЗТЕГЛЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ/МАСИ  ЗА ТРАДИЦИОНЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР 2019г.,

ЖРЕБИЙ ПРОВЕДЕН НА 09.02.2019г.

 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/

 

РЕГ. ИНДЕКС

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА

№5

 

ПЕТЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА

 

94П-1946-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №15

 

КЕВОРК МАРГОС ХАЧЕРЯН

 

94К-32-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №20

 

СЕРГЕЙ СЕВЕРИНОВ СТЕФАНОВ

 

94С-4289-3/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №22

 

АЛПЕР ШАКИР САЛИМ

 

94А-3013-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №23

 

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СИВАНОВ

 

94В-3564-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №24

 

ДАНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

 

94Д-641-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №25

 

ВЕСЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КЮЧЮКОВА

 

94В-3559-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №29

 

НИКОЛИНА ТОШКОВА ДЕЛЧЕВА

 

94Н-2785-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №46

 

МАРИЯ ПЕТКОВА БОГДАНОВА

 

94М-5310-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №54

 

МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

 

94М-5302-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №55

МАРГАРИТА ИВАНОВА АТАНАСОВА

 

94М-6439-1/23.01.2019г.