Община Хасково съобщава, че във връзка с извършено разпределение чрез жребий от 04.02.2019 г.,  на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси за традиционен мартенски базар, съгласно деклариран отказ от заявители, са налични свободни позиции за поставяне на стативи/маси, както следва : № 5, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 47, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65.

За посочените свободни позиции ще бъде проведен нов жребий измежду заявителите, некласирани на първия проведен жребий.

Жребият ще бъде проведен на 09.02.2019 г., от 10:00 часа във фоайето на Община Хасково.