ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020

BG05FMOP001-3.002

 

О Б Я В А

 

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата  за прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково” за периода октомври 2016 г. - декември 2019 г.  

 

Заявленията - декларации ще се приемат в работно време  в деловодството на Община Хасково, на 11,12 и 13 февруари 2019 г. /включително/., които лица ще бъдат включени в резервен списък за допълване на бройката от 1000 потребители по проекта.

 

ПРАВО ДА ПОДАДЪТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;  с личен месечен доход до 348 лева.

4. Скитащи и бездомни деца и лица;

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:
1. Заявление-декларация (по образец);
2. Копие на лична карта;
3. Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването.

4.Извлечение с размера на пенсията от НОИ – гр. Хасково.

 

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено в деловодството на Община Хасково и кметствата на населените места на общината.

 

Горещ  телефон за информация:  038/ 603 395


Заявление - декларация по образец ще намерите в прикачените файлове.

Върни се в началото на страницата