На 09.02.2019г. от 11 часа в х. „Родопи“ гр. Хасково ще се проведе информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ "ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ" (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР.

 

Пълният текст на поканата може да видите в прикачения документ.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата