ПРОТОКОЛ

Днес на 04.02.2019г. в зала Хасково в 10 часа се извърши разпределяне чрез жребий на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси  за традиционен мартенски базар 2019г. от представители на Община Хасково и присъстващите заявители.

Присъстваха служители на Община Хасково както следва :

  1. Яница Динкова-секретар на Община Хасково;
  2. Диана Иванова-гл.експерт „ПР“
  3. Янко Петев – Директор в Дирекция „ИСДУОС“ при Община Хасково;
  4. Тоня Маркова – началник отдел „АГК“ при Община Хасково;
  5. Димитър Митрев-ст.юрисконсулт отдел „ПНО“

 

  • ДЪРВЕНА КЪЩИЧКА
  • ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/

 

РЕГ. ИНДЕКС

КЪЩА №1

МАРУСЯ ДИМИТРОВА КИРЕВА

94М-1463-1/25.01.2019г.

КЪЩА №2

ДОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

94Д-4553-1/25.01.2019г.

КЪЩА №3

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИНГИЛИЗОВ

94Н-68-1/24.01.2019г.

КЪЩА №6

ДОБРИНА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА

94Д-5308-1/24.01.2019г.

КЪЩА №7

РАДИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

94Р-1292-1/24.01.2019г.

КЪЩА №8

ИВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

94И-2426-1/23.01.2019г.

КЪЩА №9

ИВАНКА ПЕТКОВА МИЛУШЕВА

94И-1684-1/23.01.2019г.

КЪЩА №10

ПЕНКА БАНЧЕВА ТОШЕВА

94П-669-1/23.01.2019г.

КЪЩА №11

ЖИВКО МИЛЕНОВ БОГОМИЛОВ

94М-6273-1/24.01.2019г.

КЪЩА №12

АНТОАНЕТА ТЕНЕВА ХРИСТОВА

94А-3179-1/25.01.2019г.

КЪЩА №13

СТАВРИ ГРОЗЕВ ЯНАКИЕВ

94С-4485-1/25.01.2019г.

КЪЩА №14

ПЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

94П-1746-1/23.01.2019г.

КЪЩА №15

„МЕДИ АРТ 2015“ ООД

53М-795-1/23.01.2019г.

КЪЩА №16

АНГЕЛ ПАВЛОВ АНГЕЛОВ

94А-96-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №1

ИРЕНА МИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

94И-2175-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №2

ГЮЛБИЕ БЕКИР МЮМЮН

94Г-2715-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №3

РУМЯНА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА

94Р-643-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №4

КИРИЛКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

94К-449-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №5

ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛКОВА

94Д-3519-1/01.02.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №6

КАТЯ ВАСИЛЕВА СЕМОВА

94К-1196-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №7

„МЕЛ АНИ 1016“ ООД

53М-794-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №8

СТЕФАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

94С-6122-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №9

КИРО АНДРЕЕВ КИРЕВ

94К-2685-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №10

ВЕНЕТА ВЪЛЧАНОВА ГРАШЕВА

94В-3565-1/29.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №11

РУМЯНА МИЛЕНОВА ТЪПОВА

94Р-1786-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №12

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

94Е-583-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №13

АНАСТАСИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА

94А-125-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №14

ДИМИТЪР ПАНОВ КАРАМФИЛОВ

94Д-36-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №15

ДИМИТЪР КОСТОВ ДОБРЕВ

94Д-4258-1/30.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №16

КАЛИНА ПЕЕВА ТОЧЕВА

94К-2690-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №17

КРАСИМИРА СТАВРЕВА ЯНАКИЕВА

94К-3147-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №18

ЖИВКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

94Ж-752-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №19

ЕТ „ТЯНКА ТОДОРОВА“

53Т-357-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №20

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

94Н-4007-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №21

ЕЛИЗАБЕТ ГАРО ХАЧАДУРЯН

94Е-1956-1/29.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №22

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БЕДЕЛЕВ

94С-6129-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №23

ИСКРА НАСКОВА ЧАРЪКЧИЕВА

94И-2005-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №24

ПЕТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

94П-2767-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №25

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

94Д-3514-1/29.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №26

ИВАНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

94И-46-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №27

КИРО АНДРЕЕВ ИЛИЕВ

94К-2522-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №28

ДАНИЕЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ

94Д-5442-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №29

ПАВЛИНА МИТКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

94П-1863-1/29.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №30

ВАНЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

94В-88-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №31

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕДЕВ

94Т-2941-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №32

ВАСИЛ ХРИСТОВ СЕМОВ

94В-1843-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №33

СОФИЯ ПАНЧЕВА КАРАМФИЛОВА

94С-4680-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №34

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

94Г-1967-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №35

„ТАХО 2012“ ООД

53Т-582-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №36

СУЗАНА ХРИСТОВА ДУШКОВА

53С-310-2/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №37

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ

94К-3148-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №38

ПЕТКО ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ

94П-2536-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №39

КАЛИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОЗОВА

 

94К-2677-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №40

КОЛКА ДИМИТРОВА КУНДЕВА

94К-53-1/31.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №41

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ

94Г-517-1/31.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №42

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ КАРАМФИЛОВ

94Д-1914-1/28.01.2018г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №43

„МОНИКА – 2006“ ЕООД

53М-925-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №44

ИВАНКА МИТЕВА КИРЕВА

94И-61-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №45

ДЖЕЙЛЯН БАХТИАР САЛИМ

94Д-3716-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №46

ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА“

53Е-05-2/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №47

ОКТАЙ ОРХАН АХМЕД

94О-298-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №48

МИТЮ НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ

94М-1175-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №49

КРЕМЕНА ИВАНОВА ЛИЛЯНОВА

94К-445-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №50

КЕТИ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

94К-58-2/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №51

ЕТ „ПИКАСА – ПАНЧО КАРАМФИЛОВ“

53П-407-2/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №52

ЕТ „ШАНС – ДИАНА ЖЕЛЕВА“

53Ш-60-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №53

ГИНКА КОСТОВА ДИМИТРОВА

94Г-845-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №54

СТЕФАН ХУБЕНОВ КИРИЛОВ

94С-778-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №55

СНЕЖА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

94Н-2049-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №56

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

94Н-1357-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №57

ЕТ „ХОБИ-76-ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА“

53Х-211-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №58

СТАНКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА

94С-2467-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №59

ЕЛЕНА НИКОВА ПАСКАЛЕВА

94Е-391-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №60

ЩЕРЯНА ДЕЛЧЕВА ПЕРЧЕМЛИЕВА

94Щ-01-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №61

ЕТ „БЕГА – САЛИ ХАСАН“

53Б-486-1/24.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №62

СОФИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

94С-4795-1/25.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №63

МАРИЙКА ИЛИЕВА АРГИРОВА

94М-6437-1/23.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №64

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ДЕМИРЕВ

94В-2787-1/28.01.2019г.

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №65

„БОСС – МИЛЕНА АНДРЕЕВА“ ЕООД

53Б-556-1/23.01.2019г.