Протокол от Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Педагог" в ЦОП-Хасково