Община Хасково сключи договор за изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари след проведена открита процедура съгласно ЗОП. Стойността на договора е 398 035, 60 лв. с ДДС, като фирмата изпълнител е Консорциум "Телелинк груп" ДЗЗД. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 90 календарни дни след изпращане на Възлагателно писмо. Финансирането е осигурено по проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020 със средства от Европейския фонд за регионално развитие. 

Върни се в началото на страницата