На 10 декември 2018 г. бе проведено Събитие по откриване и Информационен ден по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“/SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020 в гр. Комотини, Гърция.
Срещата бе организирана от водещия партньор Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), с цел да допринесе за ефективното изпълнение на проекта и да подобри въздействието му, да улесни сътрудничеството и обмена на знания, трансфера на информация и усвояването на резултатите. В нея участие взеха Община Хасково, Търговско промишлена палата – Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, град Хасково, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Камара в Драма, Камара в Ксанти, “ГНОСИ АНАПТИКС“ и представители на бизнеса от Гърция.
След събитието се проведе и кръгла маса между представители на социалните предприятия и местните власти в региона, по време на която бяха обсъдени по-подробно гореспоменатите цели, които са необходими за ефективното изпълнение на проекта и за подобряването на въздействието му. 

 

Върни се в началото на страницата