СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДГ № 20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ“, ГР.ХАСКОВО

 

 

1. След оценка на проведен тест на 04.01.2019 г., допуснатите кандидати до събеседване са:

 

  1. Агавни Миграновна Тахмезян
  2. Дафинка Къдринова Гаджева
  3. Ели Димова Костова
  • Недопуснати кандидати НЯМА.

 

2. Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.01.2019 г. в 13.00 часа,  зала 3 на  III етаж в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „Общински“ № 1.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Светла Табакова /П/

Прикачени файлове