Община Хасково продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1 януари до 31 август 2019 г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите са осигурени от държавния бюджет съгласно постановление №344/21.12.2018 г. на Министерски съвет.  Те са 179 864 лева . След 31 август се очаква да влезе в сила Нов закон за личната помощ, и предоставянето на услугите ще става по нов начин.

Средствата са предоставени чрез Агенция за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Хасково.
В рамките на осигуреното финансиране се предоставят социални услуги на лицата, на които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“ и към момента ползват услугата.

Община Хасково едновременно с това обявява и нов прием на нуждаещи се, като кандидат-потребителите на социалната услуга ще започнат ползването и, след прекратяване на ползване на социалната услуга от потребител към настоящия момент. Документи за кандидатстване ще се приемат в срок от 08.01. до 18.01.2019г. включително, в малък Бизнес център, стая 3, ет.2, ул. „Цар Освободител“ 2, всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч.

Към момента 93 души ползват услугата.

37 души имат личен асистент, 36 са със социален асистент а 20 имат домашен помощник.