Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на ДГ №20 "Весели очички", гр.Хасково - в прикачения файл.