Областен информационен център – Хасково взе участие в среща - обучение на потенциални бенефициенти в с. Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 14.12.2018 г. в залата на Общинска администрация на Община Стамболово, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково участваха в среща, на която представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми. Срещата бе насочена към служители на общинската администрация и кметове на населени места от община Стамболово като потенциални кандидати и бенефициенти. Очаквано, най-голям интерес предизвика индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските региони, както и предстоящата процедура по програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България.

Върни се в началото на страницата