Празник "Пъстри, но единни"

                                        

 

На 12.12.2018 г. в ОП "Младежки център"се проведе празник "Пъстри, но единни"  по проект BG05M2OP001-3.002-0246 „Пъстро етно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Участниците в клубовете "Заедно на масата" и "Различията в бита ни обогатяват и сплотяват" представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Във фоайето на сградата, в специално изработени за нуждите на проекта витрини, е изложена експозиция "Под един покрив", където са представени снимки, материали, рисунки и разнообразни предмети, изработени от учениците в различните групи по етнография. Представителите на клуб "Разказите на дайрето" и "Магията на словото" предложиха разнообразна програма с песни и танци на етносите и посредством драматизация представиха литературата и бита като част от културната идентичност. В контекста на предстоящите коледни и новогодишни празници, децата представиха различни обичаи свързани с отпразнуването на един от най-светлите християнски празници. 

 

            

 

             

 

 

    

Върни се в началото на страницата