Областен информационен център – Хасково взе участие в среща - обучение на потенциални бенефициенти в Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център – гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма „Синтез“ ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми. Там ОИЦ-Хасково представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми, както и информация за програма ЕРАЗЪМ+. Бяха представени и възможностите по програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България, по която предстои стартиране на процедура за подпомагане на малки и средни предприятия.  Интересът на фирмата е насочен към възможности за участие с проекти за разширяване дейността на фирмата, работа с уязвими социални групи и др.

Върни се в началото на страницата