Викторина "Моята родина - мултикултурен дом"

                                           

       На 30.10.2018 г. от 12:30 в концертната зала на ОП „Младежки център“ се проведе викторина „Моята родина – мултикултурен дом“ по проект BG05M2OP001-3.002-0246 „Пъстро етно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В състезанието участваха възпитаници от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Малево, ОУ „Христо Ботев“ с. Войводово, ОУ „Христо Ботев“ с. Долно Големанци, ОУ „Христо Ботев“ с. Динево и от Спортното училище „Стефан Караджа“ от Хасково. Те бяха разделени на отбори от по 5 деца и се съревноваваха съгласно предварително подготвен регламент в четири кръга:

Кръг 1. "Минало" - разпознаване на популярни празници и обичаи;

Кръг 2. "Настояще" - отговор на въпроси от околен свят, човек и природа, човек и общество, история и литература;

Кръг 3. "Бъдеще" - групите представиха различни интересни обичаи, песни и танци свързани с бита и културата, които да бъдат запазени за идните поколения;

Кръг 4. "Символи" - участниците подредиха пъзел, на който са изобразени символични за България обекти.

     Всички участници получиха атрактивни награди и заразиха с доброто си настроение публиката в залата. Викторината се организира във връзка с Денят на народните будители (1 ноември). 

  

Върни се в началото на страницата