На 30.10.2018 г. от 12:30 в концертната зала на ОП „Младежки център“ ще се проведе викторина „Моята родина – мултикултурен дом“ по проект BG05M2OP001-3.002-0246 „Пъстро етно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието ще обхване деца, участници от клубовете по родинознание от училищата партньори по проекта и ще има състезателен характер. Предвидени са атрактивни награди за всички участници. Викторината се организира във връзка с Денят на народните будители (1 ноември). 

Върни се в началото на страницата