На 21 септември по повод Международния ден на мира в 19.00 часа камбаните на  Камбанарията в гр.Хасково, парк Ямача, ще бият едновременно с тези в цяла Европа в рамките на инициативата на Федерална Република Германия под надслов „Нека първият им звън изрече думата „мир“ - Камбанен звън из цяла Европа" и в чест на културното наследство.

Поканата за включване в инициативата е изпратено до Община Хасково от Министерството на културата.

В европейската култура камбанният звън обозначавал времето за работа, за почивка, за молитва. Камбаните възвестяват доброто и лошото, радостта и бедствието.

Нека звукът на камбаните ни припомни колко важен е мирът за всички нас!