Обучение по проект „Равни в старта“ организира община Хасково

 

Обучение по проект „Равни в старта“ организира община Хасково. Проекта е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В обучението ще се включат 16 учители от детските градини, участващи в проекта и ще обхваща следните теми:

  1. Иновативни методи при работа с деца-билингви.
  2. Интеркултурното образование в детската градина като част от гражданското образование.

 Обучението е насрочено за 21,22 и 23 септември 2018 година.