АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

● Деловодна справка
● Публичен регистър на общинските имоти
● Достъп до информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Електронни услуги
Електронни услуги на местни данъци и такси

ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ С ПИН

● Проверка и плащане

 

Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 04 април 2021 г., достъпни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

910001

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

910004 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

910005

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  

910006

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия
Върни се в началото на страницата