Договор № 228/21.08.2018 г. за възлагане изпълнението на дейности в горски територии, собственост на Община Хасково - сеч, извоз и рампиране на временен склад, товарене, транспорт до адрес и разтоварване.