Община Хасково стартира приема на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково. Исканията /по образец/ за финансиране се приемат в ОП „Младежки център“ - Хасково, стая № 204, в срок до 30 септември 2018 г. За контакт: тел.: 038/622686;  888127475; 0899367960

 

Правилата за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково и искането за финансиране по образец може да изтеглите от прикачените файлове.