На 28 юни 2018 г. в гр. Ксанти, Гърция се проведе трета техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Търговско-промишлена палата Ксанти, Гърция.

По време на срещата партньорите се запознаха с прогреса по отделните работните пакети и предстоящите действия, които ще бъдат предприети при изпълнението на дейностите, заложени в проекта.

В същия ден се проведе и Информационен ден по проекта в едно с Конференция на Асоциацията на Европейските Гранични Региони (AEBR), в която експерти от Гърция и България разискваха различни теми, касаещи социалното предприемачество и трансграничните проекти.  

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Върни се в началото на страницата