Регистър и списък с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ:

Вх. №  Дата Вид на деклар. Име, Презиме, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1 1 18.5.2018 т.1 Ангелина Младенова Пехливанова ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ГРАОН гл.специалист  
2 2 18.5.2018 т.1 Васил Тодоров Несторов ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ЗСД гл.експерт  
3 3 18.5.2018 т.1 Янко Радев Петев ДИР.ИСДУОС директор  
4 4 18.5.2018 т.1 Тоня Димитрова Маркова ДИР.АГСИ ОТДЕЛ АГК нач.отдел  
5 5 21.5.2018 т.1 Анита Петрова Димитрова ДИР.АПНО  тех. сътрудник  
6 6 21.5.2018 т.1 Катя Иванова Демирева МЛАД.ЦЕНТЪР директор  
7 7 22.5.2018 т.1 Ангел Димитров Стоилов ДИР.АГСИ директор  
8 8 28.5.2018 т.1 Димитър Петров Бояджиев СЕКТОР ФИН.КОНТРОЛ ст.експерт  
9 9 28.5.2018 т.1 Яница Георгиева Динкова ОБЩИНА ХАСКОВО секретар  
10 10 28.5.2018 т.1 Олга Кирилова Ванчева ДИР.ОДД ОТДЕЛ КСМВТ нач.отдел  
11 11 28.5.2018 т.1 Жанета Янчева Янева ДИР.ИСДУОС ст.специалист  
12 12 29.5.2018 т.1 Христо Ангелов Недев ДИР.ИСДУОС гл.специалист  
13 13 30.5.2018 т.1 Шенай Юсуф Ахмед ОБЩИНА ХАСКОВО мл.експерт  
14 14 30.5.2018 т.1 Георги Господинов Иванов ОБЩИНА ХАСКОВО мл.експерт  
15 15 30.5.2018 т.1 Диляна Антонова Кабадаева ДИР.АПНО  гл.експерт  
16 16 31.5.2018 т.1 Гергана Стайкова Киримова ДИР.АПНО  директор  
17 17 01.6.2018 т.1 Веселин Вълчев Хаджиев   кметски намест.  
18 18 01.6.2018 т.1 Андрей Стоянов Гаджев   кмет на кметство  
19 19 06.6.2018 т.1 Райко Лозков Лозев ОП ЕКОПРОГРЕС директор  
20 20 08.6.2018 т.1 Пламен Димитров Кузманов ДСХ КЕНАНА директор  
21 21 11.6.2018 т.1 Росица Петрова Георгиева ДИР.АГСИ гл.специалист  
22 22 18.6.2018 т.1 Катя Крумова Гогова ДИР.ОДД ст.специалист  
23 23 20.6.2018 т.1 Марияна Пажлинова Чоева ДИР.ИСДУОС ст.специалист  
24 24 27.6.2018 т.1 Дора Божидарова Димитрова ДИР.ОДД ст.експерт  
25 25 03.7.2018 т.1 Маргарита Недялкова Георгиева ДИР.ХДОН гл.експерт  
26 26 10.7.2018 т.1 Милена Сашева Бодурова КМЕТСВО С. МАЛЕВО тех. сътрудник  
27 27 16.7.2018 т.1 Радка Йорданова Христова ДИР.ХДОН гл.специалист  

28

28 01.8.2018 т.1 Митра Георгиева Тодорова ОП ТИЦ директор

 

29 29 01.8.2018 т.1 Галина Димова Симеонова ДИР.ХДОН гл.специалист  
30 30 06.8.2018 т.1 Даниела Тончева Янчева ДИР.АГСИ гл.специалист  
31 31 09.8.2018 т.1 Тодор Димитров Грозев ДИР.АГСИ гл.архитект  
32 32 20.09.2018 т.1 Василена Руменова Стойчева ИОУ експерт  
33 33 01.10.2018 т.1 Яна Тенчева Банева ДИР.АГСИ гл. експерт  
34 34 08.10.2018 т.1 Бояна Димитрова Валканова ДИРИСДУОС мл. експерт  
35 35 08.10.2018 т.1 Бояна Кирилова Пашинова ДИРЕНППЕ гл. експерт  
36 36 05.11.2018 т.1 Здравослава Мирова Коруева ДИРХДОН мл. екпсерт  
37 37 12.11.2018 т.1 Огнян Юлиев Шелеров      
38 38 14.11.2018 т.1 Теодора Ицкова Христова ДИРЕНППЕ гл. експерт  
39 39 21.11.2018 т.1 Георги Господинов Иванов ДИРАГСИ гл.специалист  
40 40 26.11.2018 т.1 Росен Тончев Колешев   специалист  
41 41 26.11.2018 т.1 Диана Бошкова    тех.сътрудник  
42 42 26.11.2018 т.1 Дарина Георгиева Димитрова   сл.информация  
43 43 26.11.2018 т.1 Ирина Стефанова Събева   чист-хигиенист  
44 44 26.11.2018 т.1 Златка Стоянова Георгиева   тех.сътрудник  
45 45 26.11.2018 т.1 Митко Асенов Касабов   сл.информация  
46 46 03.12.2018 т.1 Владимир Димитров Райчев КЗУТ началник  
47 47 28.12.2018 т.1 Милена Янузова   зам.кмет  
48 48 02.01.2019 т.1 Маджид Реджеп ОИЦ управител  
49 49 15.01.2019 т.1 Анна Асенова Данова   тех.сътрудник  
50 50 23.01.2019 т.1 Дафинка Къдринова Гаджева ДГ№16 ''Славейче'' директор  
51 51 11.02.2019 т.1 Добри Венков Иванчев   оперативен  
52 52 12.02.2019 т.1 Байрие Ерол Ибрям   мл.експерт  
53 53 01.03.2019 т.1 Полина Сашова Йорданова   ст.специалист  
54 54 13.03.2019 т.1 Златка Николова Димитрова   гл.специалист  
55 55 01.04.2019 т.1 Васил Гочев Николов   ст.експерт  
56 56 01.04.2019 т.1 Филип Мавродиев Христозов   юрисконсулт  
57 57 05.04.2019 т.1 Мария Бинчева Пейкова   юрисконсулт