Протоколите от заседанията на Комисията за разпределяне на финансовите средства, определени от бюджета на община Хасково за подпомагане на културата може да намерите в прикачените файлове.

Върни се в началото на страницата