Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на образователна инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково” се проведе днес. Сумата по проекта е 17 411 962,50 лв.Обновени и модернизирани са 2 училища и 8 сгради на 4 детски градини - ОУ „Шандор Петьофи“, ОУ „Св. Иван Рилски“ ,ДГ №15 „Слънце“, ДГ №19 „Щурче“, ДГ №11 „Елхица“, ДГ №20 „Весели очички“.

В рамките на проекта са изпълнени необходимите мерки за енергийна ефективност. Подменени са дограмата, както и всички вътрешни и външни инсталации.  Всички  настилки и облицовки са нови. Във всички сгради е направен основен ремонт на покривите - пароизолация, топлоизолация, циментова замазка и битумна хидроизолация. Остарелите нафто-газови водогрейни котли са сменени с с нови.Дворните пространства също са основно ремонтирани. Подменени  са всички тротоарни плочки и бордюри, изградени са нови алеи, подпорни стени и рампи.  Ремонтирани са спортните игрища в училищата и са поставени изцяло нови катерушки в детските градини. ОУ „Шандор Петьофи” и ОУ „Иван Рилски“  са първите училища, достъпни за деца с увреждания - с асансьор и тоалетни за тях. В детските градини също е осигурен достъп за хора в неравностойно положение. В ДГ №11 „Елхица” дори децата се радват на плувен басейн-основно ремонтиран и обезопасен.

Ръководителят на проекта Надежда иванова заяви , че след проведените обществени поръчки са спестени над 3 милиона лева.  Бюджетът на проекта по “Региони в растеж” бе 20 112 716 лева, а към този момент са разплатени 16 431 184 лв.  Според Надежда Иванова  остават за разплащане още 15 000 лева – за публичност и за одита, който започва днес и трябва да приключи до месец. Одиторите ще проверяват дали правилно са изразходвани средствата.“Община Хасково е сред отличниците по “Региони в растеж” - на второ място сме сред всички общини по реализация на проектите по тази Оперативна програма. По регламент средствата, неусвоени от други общини, ще се разпределят към тези, които са реализирали проектите”, обясни Иванова.

По думите й в началото на 2019-а година ще стане ясно какви допълнителни пари ще получи Хасково. “Ще ги използваме за други обекти от социалната и образователната инфраструктура”, допълни тя.

Това е най-мащабният проект, по който е работила общината досега.  

 За да се опазят новите придобивки в двора на училище „ Шандор Петьофи“ там е монтирано допълнително видеонаблюдение , каза кмета Добри Беливанов.

„ Всички деца в България заслужават да учат в подобни училища, всички деца трябва да имат такива  условия“ каза директорът на ОУ „ Шандор Петьофи Антоанета Петрова. Тя подчерта че освен децата изключително доволни от обновяването на училището са учителите и родителите на децата. В резултат на обновената база се отчита ръст на желаещите родители да запишат там децата си.