Празник "Пъстри, но единни"

                                                           

 

На 29.05.2018 г. се проведе празник "Пъстри, но единни"  по проект BG05M2OP001-3.002-0246 „Пъстро етно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Участниците в клубовете "Заедно на масата" и "Различията в бита ни обогатяват и сплотяват" представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Представителите на клуб "Разказите на дайрето" и "Магията на словото" предложиха разнообразна програма с песни и танци на етносите и посредством драматизация представиха литературата и бита като част от културната идентичност. Празникът се реализира във връзка с Международния ден на културното многообразие за диалог и развитие (21 май). 

 

Върни се в началото на страницата