На 29.05.2018 г. от 12:00 на сцената на пл. Свобода ще бъде организиран празник под наслов „Пъстри, но единни“ по проект BG05M2OP001-3.002-0246 „Пъстро етно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Разнообразната програма включва изпълнения на всички клубове от проекта, представящи културното многообразие на различните етноси в Община Хасково. Всички гости ще имат възможност да се докоснат до културата и разнообразието на нашето мултикултурно общество посредством изложба на част от резултатите от дейността на клубовете. Празникът се организира във връзка с Международния ден на културното многообразие за диалог и развитие (21 май). 

Върни се в началото на страницата